Robot solar. Alimentació


Cada un dels panells utilitzats proporciona 6V / 167mA.

Dos panells connectats en sèrie dupliquen la tensió, i connectats en paral·lel dupliquen la intensitat.
Per carregar 4 bateries AA ens interessa connectar-los en paral·lel (6V / 334mA). Quanta més intensitat, menys trigaran a carregar-se les pìles.

Problemes detectats:
La producció d'energia fotovoltaica és discontinua, Arduino necessita alimentació contínua.
Per a implementacions posteriors caldria investigar la possibilitat d'afegir al circuit un regulador de tensió,(http://www.instructables.com/id/Cargador-solar-USB-super-sencillo/?ALLSTEPS) i el shield de càrrega solar per Arduino.

Solució adoptada:
De moment alimentarem l'Arduino amb una bateria (8 piles AAA), els motors amb una altra (4 piles AA), i els panells carregaran una altra bateria de recanvi (4 piles AA o AAA).
Totes tres bateries són independents una de l'altra, quan es gastin les piles d'alimentació s'hauran de canviar per les de recanvi que estaran carregades pels panells solars.Sobre el carregador de piles:
Quan fa sol els panells proporcionen energia cap a les piles, peró quan no hi hagi sol aquesta energia serà succionada des de les piles cap als panells, fent-los malbé.
Per evitar aquest problema i assegurar que l'energia només pugui fluir en una direcció cal un díode.

Connexions:
Els possitius dels dos panells amb el positiu de la bateria, passant pel díode, i els negatius dels panells amb el negatiu de la bateria (la barra de color del díode ha d'apuntar cap a la direcció que volem que flueixi el corrent).

Propostes de millora:
L'ideal fora que els panells solars alimentessin directament l'Arduino. Peró cal un regulador de tensió per assegurar que la tensió d'alimentació sigui contínua. A més, si no hi ha sol el robot no podrà funcionar.
Aixó podria solucionar-se connectant els panells en paral·lel amb una bateria, de manera que l'alimentació provingués de la bateria que s'està carregant amb l'energia produïda pels panells (calen díodes D1 i D2 per assegurar que l'energia va de les fonts a l'Arduino i no a l'inrevés).


Si connectem els panells amb la bateria i amb la placa, podem alimentar-la amb totes dues fonts, a més, l'excés d'energia produïda pot carregar la bateria. El díode D3 impideix que el corrent vagi de la bateria al panell (font de la idea).

Una altra solució que se m'acudeix és:
que el panell carregui una bateria, i que aquesta estigui connectada amb una altra que ja estigui carregada:

https://sites.google.com/site/marcobotprojects/basic-electronics/basicpowersupplyforarduinowith6x12vnimhcellandsolar22wpanel

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada