Robot solar. Aplicació


Com que només tenim un robot, he fet que la connexió es realitzi automàticament en iniciar-se l'aplicació, especificant l'adreça del mòdul Bluetooth. Per saber aquesta adreça primer he posat una ListPicker i he copiat les dades del mòdul.
Per saber l'estat de la connexió he afegit una etiqueta que mostri el text inicial "connectant ..." i que canvii a "connectat al robot" quan s'hagi establert la connexió.

A la vista disseny he definit els botons de control com inhabilitats, i quan s'estableixi la connexió s'executa un procediment "habilitar" que els habilita.

Els botons estan dins d'una taula 3x3 "BotonsControl". Cada botó envia un caracter quan és premut (el que defineix el comportament del robot) i un altre quan és deixat anar (P, que defineix l'aturada).
Així, el robot es mou només quan un botó està premut, i s'atura quan no es prem cap botó.


A defineix la marxa endavant
B defineix la marxa enrera
C defineix el gir a esquerra
D defineix el gir a dreta

Els components de l'aplicació:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada