13 de març 2016

Motor vibrador

Podem aconseguir-lo desmuntant un mòbil.
També podem comprar-lo aqui >>

Connexió a Arduino

Tot i els colors dels cables, no té polaritat´(cal comprovar-ho).

Funciona com un actuador digital:
Connectant-lo a un pin digital podem fer-lo vibrar / no vibrar.
Connectant-lo a un pin PWM podem ajustar la velocitat de vibració.

Com que funciona a 3V i Arduino proporciona 5V, cal una resistència de protecció de 220 .

Fem vibrar el motor

Amb la instrucció digitalRead (pin,HIGH); el farem vibrar.
Amb la instrucció digitalRead (pin,LOW); farem que deixi de vibrar.
Utilitzeu el programa d'exemple Blink i ajusteu els temps de vibració / no vibració.


Ajust de la intensitat de la vibració

Utilitzant la tècnica PWM podem ajustar els polsos pel pin de connexió amb valors entre 0 i 255.
La intensitat de la vibració serà proporcional a aquest valor.
Recordeu els nostres aprenentatges sobre sortides analògiques >>


Vibració com a resposta a la detecció

Podem provar afegint un polsador al circuit:


I fer que la vibració es produeixi en prèmer el polsador:Cap comentari:

Publica un comentari