12 d’oct. 2016

Sensor de temperatura LM35


Aquest sensor de temperatura és un circuit integrat que retorna un valor de tensió directament proporcional a la temperatura a la que està sotmés.

El nostre és un LM35DZ. Segons el seu data sheet:
* Mesura la temperatura en graus centigraus.
* Funciona entre 0ºC i 100ºC
* Té un marge d'error de ± 1ºC (suficient precisió per als nostres projectes)

El pin central és el de senyal, es connecta a un pin analògic d'entrada.
Posant la cara plana mirant cap a nosaltres, el pin de l'esquerra és el d'alimentació (5V), i el de la dreta, GND.


Càlcul de la temperatura

El primer que cal és passar el valor llegit pel pin analògic (entre 0 per a 0V i 1023 per a 5V) al seu valor de tensió.
Com que els possibles valors llegits per un pin analògic són 1024, el valor en volts de la mesura serà: (5 / 1024) · lectura
I com que, segons el data sheet, la sortida de tensió és de 10 mV per a cada ºC (1V equival a 100ºC), la temperatura serà el valor en volts de la mesura · 100

Monitoritzem la temperatura
int sensor = A0 ;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  int lectura = analogRead(sensor);
  float tensio = 5.0 / 1024 * lectura; // float: variable de valor un nombre decimal
  float temp = tensio * 100;
  Serial.print ("temperatura = ");
  Serial.print (temp);
  Serial.println (" ºC");
  delay (100);
}

Què podem fer amb un sensor de temperatura?

* Encendre i apagar un LED en funció d'un valor llindar de temperatura.
* Alarma d'incendi: encendre LED si la temperatura està per sobre d'un llindar.
* Activar un o altre color d'un LED RGB si la temperatura està per sobre o per sota d'un llindar >>
* Encendre més o menys segments d'una barra de LEDs en funció de la temperatura.
* Posar en marxa un ventilador quan la temperatura pugi per sobre d'un llindar >>
* Mostrar els valors de la temperatura en una pantalla LCD >>
* Mostrar els valors de temperatura amb displays de 7 segments >>
* ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada